'Customers will never love a company, until the employees love it first'
Simon Sinek
 

Door je talenten en je sterke kanten te ontwikkelen, groeit:

Jouw zelfvertrouwen, jouw bevlogenheid, jouw optimisme en werkgeluk, jouw veerkracht, je hoop en het onderlinge vertrouwen in je team en de samenwerking.

 • favicon Talentinzet

  Talentinzet biedt coaching voor:

  • Medewerkers, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Teams, en het behoud en ontwikkelen van menselijk kapitaal. 

Iedereen heeft talenten en kan deze blijvend ontwikkelen. Aandacht voor ieders talenten stimuleert een mindset gericht op groei, enthousiasme en bevlogenheid. Zo voorkom je spanningen, vermoeidheid, verzuim en burn-out.

Meestal zit er een opbouw in de coaching doordat waardering van talenten aanzet tot ambitie, motivatie, groei en ontwikkeling. Jouw potentieel heeft aandacht, aanmoediging en enthousiaste steun nodig die jouw leerproces bevordert:

 • one (1)

  Zelfvertrouwen groeit door inzicht te hebben in jouw unieke talenten.

 • twee talentinzet

  Potentieel ontwikkelt zich door praktijkgericht te leren en nieuwe inzichten op te doen. Potentieel wacht op ontwikkeling.

 • drie talentinzet

  Talenten inzetten is jezelf waardevol inzetten voor je team en het geeft voldoening. Succesvolle teams leren om echt samen te werken, samen te leren en elkaar te waarderen.

 • vier talentinzet

  Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling versterken elkaar in wie je bent en om te excelleren in je werk.

Talentinzet coacht het team om het beste in mensen naar boven te halen en werkgeluk te ervaren. Diverse werkvormen geven meer inzicht in wie je bent, wat je talenten zijn en hoe je meer vertrouwen krijgt in jezelf en je collega’s.

Pas als er persoonlijk leren heeft plaatsgevonden kan er op organisatieniveau leren plaats vinden.

Teamcoaching nodigt uit tot dialoog om onzekerheden te delen en te leren in de praktijk.

Teamcoaching is leerdoelen verhelderen, nadenken en overleggen over werkervaringen. Het is leerzaam om gevoelens te verwoorden over wat er gebeurt in de samenwerking en interactie. Bij teamcoaching wordt dialoog gestimuleerd. Door eerst samen te praten over onzekerheden of gevoelens van tekortschieten kunnen conflicten of ziek worden, voorkomen worden.

Ervaring en emotie zijn gekoppeld aan leren en groeien. Emoties spelen mee en zij hebben een cruciale rol omdat er diverse belangen op het spel staan. Teamcoaching maakt ook successen in leren en werken zichtbaar. Leren is dan een creatief en innovatief proces wat direct ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

Coaching op de werkplek, teamcoaching en intervisie helpen teams groeien vanuit een positieve focus en een positieve mindset.

Het talentenspel werkt diepgaand vanuit een innerlijke dialoog en antwoorden komen ook van binnen uit. Meestal wordt het talentenspel ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie zie onder Talentenspel.

Talentinzet kijkt mee met wat er nodig is om het potentieel van de leidinggevende en het team optimaal te benutten. Wat Talentinzet inzet hangt af van de vraag van de klant.

De rol van de leidinggevende in een lerende werkomgeving vraagt een andere stijl van leidinggeven; inspirerend, uitnodigend en reflectie op het eigen handelen.

Medewerkers vragen om steun in hun ontwikkeling om zo van toegevoegde waarde te zijn en te blijven voor de organisatie. Motiveren, stimuleren en inspireren van medewerkers is nodig om meer werkplezier, positieve emoties en zinvol werk te ervaren. 

Een stijl van leidinggeven met een duurzaam resultaat focust op ieders talenten, hun potentieel en positieve inzet.

Elk coachtraject is anders, echt maatwerk, afgestemd op ieders persoonlijke situatie en gewenste doelen. De coaching en de werkvormen dienen aan te sluiten bij wat er nodig is en wat werkt.

Het is ook mogelijk om als particuliere klant een coachtraject met jouw persoonlijke vragen te bespreken. Een gratis kennismakingsgesprek is een eerste stap.