Blog De snelheid van vertrouwen

Vertrouwen is een talent

Vertrouwen is een talent, een win-win talent?

Je kunt jezelf de volgende vragen stellen:

  • In hoeverre heb ik een aangeboren talent op het gebied van vertrouwen?
  • ben ik mij bewust van mijn goede intenties?
  • streef ik naar win-win situaties en naar wederzijds voordeel?
  • signaleer ik wanneer er behoefte aan vertrouwen ontbreekt?
  • communiceer ik met collega’s om het vertrouwen te herstellen?
  • ben ik me me bewust hoe ik vertrouwen schenk?

Vertrouwen ontstaat door handelen.

Je kunt je gedrag veranderen en dat levert resultaten op

Tips:

Gedrag 1: Rechtdoor zee zijn en vertel de waarheid

Gedrag 2: Respect tonen en laat betrokkenheid zien

Gedrag 3: Transparantie creëren, wees open en authentiek

Gedrag 4: Fouten rechtzetten en verontschuldig je snel

Gedrag 5: Loyaliteit tonen en erken de bijdragen en talenten van anderen

Gedrag 6: Resulaten boeken en zorg dat de juiste dingen gedaan worden

Gedrag 7: Jezelf verbeteren en blijven leren

Gedrag 8: De realiteit onder ogen zien en neem intiatief

Gedrag 9: Duidelijkheid scheppen over verwachtingen en deel verwachtingen.

Gedrag 10: Verantwoordelijkheid afleggen en neem verantwoordelijkheid over resultaten

Gedrag 11: Eerst luisteren en eerst begrijpen voordat je begrepen wordt

Gedrag 12: Toezeggingen nakomen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Gedrag 13: Vertrouwen uitdragen

Bron: De snelheid van vertrouwen - Stephen M.R. Covey